V roce 2019 Mirek MDK a Luděk PKD za přispění opravářské pomoci Tondy VMC postupně znovuobnovili pracoviště na 144 MHz z vysílacího střediska Hlaváčky.
Po mnoha experimentech, se anténní systém ustálil na použití 2 x 8 el. DK7ZB Yagi antén zapůjčených Mirkem MDK v konfiguraci nad sebou.

Pro provoz je využívána klubovní FT-221R a Tondův 300 W PA.

V roce 2019 jsme se zúčastnili 9 provozních aktivů (koná se každou 3. neděli v měsíci) získali celkem 57871 bodů, což stačilo na 13. místo v kategorii MO.

Pro rok 2020 vyhlásil Luděk OK2PKD za cíl zúčastnit se všech 12 provozních aktivů a atakovat "top 10" v celkovém ročním umístění v pásmu 144 MHz.

V případě zájmu, rádi uvítáme návštěvníky a zájemce o vysílání každou 3. neděli v měsíci od 10 (v zimním čase od 9) hodin. Délka trvání závodu jsou 3 hodiny.