Na sklonku roku 2020 a začátkem roku 2021 jsme se po mnoha diskuzích dohodli na zlepšení klubového vybavení. Pořídili jsme TRX K3 s novými syntetizátory, takže jej označujeme K3(S), a k němu TRV na 2 m od HA1YA typu ME2T-Pro2 ve verzi 30 W a PA Tajfun 1000. Pak jsme místo zapůjčených 2 x 8el. DK7ZB, které jsou přece jenom vhodné do mírnějších podmínek a zejména na portable, koupili a instalovali čtyřče 4 x 11el. podle YU7EF. Tento set-up se zdá úměrný možnostem naší kóty a našim schopnostem a na 2 m máme tedy na nějakou dobu vystaráno. Ale aby K3 nesloužila jenom na 2 m, tak jsme ji postupně přes chytrý anténní přepínač připojili v podstatě na všechny KV antény.

Nicméně téměř celý rok 2023 jsme s přestávkami věnovali defektoskopii a renovaci příhradového stožáru s pojízdným vozíkem, postaveného někdy v roce 1999 spolu se zakoupením antény M2. Měli jsme hlavně strach z vnitřní koroze nosných trubek vlivem zatékání a kondenzace vody, tak jsme si nechali změřit ultrazvukem úbytky tloušťky stěn v kritických místech, navařili v patě stožáru posilující žebra, opravili pokřivený nosič vrcholové kladky pro vytahování vozíku, renovovali naviják z military magirusu a vyměnili lano vozíku. Také jsme se pokusili zatěsnit spoje dílů tak, aby do vnitřku trubek nezatékalo těmito spoji ani trochu vody stékající po povrchu, což monitorujeme pomocí drenážních otvorů v patě stožáru. S tím ještě nejsme hotovi k plné spokojenosti. Nakonec necháme posoudit celkový stav stožáru statikem a možná provedeme i měření ohybové charakteristiky Rochovou metodou.

Kromě výše uvedeného 2 m pracoviště jsou na Hlaváčkách k dispozici dvě Remote pracoviště pro 160 m (vertikál na magirusu 19 TA a R140 s GU74) a vertikál s laděnou protiváhou a TRXem FT-840 na 80 m. Dále je také v provozu Remote pracoviště s TRXem TS-480SAT, který je přes chytrý dálkově ovládaný anténní přepínač připojitelný na všechny ostatní KV antény - vertikál R7, Tribander ECO, 4 prvkovou Yagi směrovku pro 6 m Magic Band, popř. Inv. V na 40 m.

Klubovní 18el. LY typu M2 jsme spolu s historickým, ale stále dobře sloužícím lehkým dvakrát kotveným 10 m stožárkem z tenkostěnných duralových trubek nechali na portable z Radhoště. Pomocí sklápěcí paty a přes dvakrát vyvázanou jehlu a po troše nácviku se dá postavit lehce v jednom, takže šetříme síly, druhý operátor se může věnovat stavbě druhého také dvakrát kotveného ca 9 m stožáru s parabolami a TRV na milimetrové vlny 24, 47 a 76 GHz.

V současné době mudrujeme, jak posílit zejména 6 m Magic Band z hlediska antén i výkonu.

73 Tonda 2vmc

Předposlední baboletní den jsme se sešli na našem vysílacím středisku na Hlaváčkách k pokecu o věcech radioamatérských, ale - vzhledem k věkovému průměru - i o věcech zdravotních, čili nepomůžeš-li si sám, nikdo jiný ti nepomůže. Pohříchu se nás sešlo jen šest, ostatní byli QRL.

 

73 Tonda ok2vmc

 

 

 

Tonda OK2DW aktualizoval bilanci počtu spojení příležitostné značky našeho radioklubu OL70KRT, kterou jsme po celý rok 2021 propagovali a oslavovali 70. výročí založení našeho radioklubu v Rožnově pod Radhoštěm:

 
Pásmo 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m KV celkem
QSO 332 1 583 306 1 123 159 112 123 158 418 270 4 584
QSL 212 941 238 803 104 77 93 111 299 171 3 049
DXCC 49 61 55 94 38 39 48 47 55 51 537
DXCC potvrz. 42 57 49 88 34 37 43 41 51 47 489
                       
Pásmo 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 1,2cm 6mm 4mm VKV celkem
QSO 2 053 237 0 0 3 12 37 7 13 4 2 366
QSL 173 20 0 0 0 1 2 0 0 0 196
DXCC 14 8 0 0 3 7 8 1 2 1 44
DXCC potvrz. 10 6 0 0 0 1 2 0 0 0 19

 

Na provozu se podíleli OK2PPP/OK2CW, OK2DW, OK2PKD, OK2UPP, OK2UYU a OK2VMC.

Celkem bylo uděláno 6 950 spojení se stanicemi ve 120 zemích světa, toho 111 zemí je již potvrzeno QSL lístkem. Troufáme si tvrdit, že to bylo důstojné oslavení založení klubu a také dobrá propagace naší značky.

Na základě dat od Tondy OK2DW aktualizobval Tonda OK2VMC dne 29. dubna 2022

Tonda OK2DW vytáhnul z našeho klubovního deníku následující přehled QSO, navázaných v roce 2022:

 

OK2KRT 80 m 20 m 15 m 2 m 70 cm 23 cm 13 cm 12mm 6 mm 4 mm Součet
Provozní aktiv leden       147             147
Provozní aktiv únor       68             68
První subregionál       124             124
Provozní aktiv březen       78             78
OK-OM DX SSB kontest   29 40               69
Provozní aktiv duben       125             125
Velikonoční závod       22             22
Druhý subregionál       158             158
Provozní aktiv květen       101             101
Memoriál Ondreje Oravce       67             67
Provozní aktiv červen       106             106
Polní den mládeže       25             25
Polní den       461 108 41 5 6 6 2 629
Provozní aktiv červenec       104             104
Alpe Adria Contest       110             110
9A Activity Contest       7             7
Provozní aktiv srpen       93             93
VHF kontest       136             136
Provozní aktiv září       82             82
Provozní aktiv říjen       103             103
A1 kontest       110             110
Provozní aktiv listopad       97             97
Provozní aktiv prosinec       100             100
Vánoční závod       131             131
mimo kontest 168                   168
celkem QSO 168 29 40 2 555 108 41 5 6 6 2 2 960

 

V roce 2021, v roce oslav 70. výročí založení radioklubu v Rožnově pod Radhoštěm, jsme pod příležitostnou značkou OL70KRT navázali téměř 7 000 QSO. Nicméně to bylo záměrně díky aktivitě našich členů, kteří jeli pod klubovní příležitostnou značkou i z domu od krbu a také díky tomu, že po příležitostné značce byl na pásmech značný hlad. Letošních téměř 3 000 QSO udělaných "standardním provozem" se blíží našim nejaktivnějším letům 2004 a 2005, kdy to bylo něco kolem 3 800 spojení.

Tonda OK2DW a Tonda OK2VMC

Jak je uvedeno v historii, radioklub OK2KRT byl založen v roce 1951. K oslavě 70. výročí založení budeme po celý rok 2021 vysílat pod příležitostnou značkou

OL70KRT

Díky Petrovi OK2UPP máme nyní tři možnosti, jak využít klubovní QSL lístky pro příležitostnou značku OL70KRT:

1. Přelepit samolepkou původní značku OK2KRT na našich klubovních lístcích značkou OL70KRT s dovětkem "70 years of the radio club OK2KRT",

2. Vytisknout data spojení ze souboru .edi nebo .adif na QSL lístky a přelepit značku,

3. Nebo dokonce vytisknout data spojení ze souboru .edi nebo .adif na ty lístky a zároveň přetisknout původní značku značkou příležitostnou.

A díky Tondovi OK2DW máme společný log OL70KRT a účet na eQSL, do kterých lze importovat soubory z .edi nebo .adif formátů.

Takže prosíme všechny, kdo udělají QSO na příležitostnou značku OL70KRT, aby zaslali po skončení měsíce nebo po skončení závodu log v jednom z těchto formátů Tondovi 2DW, který jej naimportuje do společného logu a do eQSL. A také prosíme, kdo chce poslat papírový lístek, aby si u Tondy 2VMC nafasoval lístky a přelepky (možnost 1), popř. poslal Petrovi 2UPP vybraná QSO v jednom souboru ve formátu .edi nebo .adif a požádal ho o tisk lístků podle možnosti 2 nebo 3. Jen opatrně - spojení na značku OL70KRT přibývá neskutečným tempem, takže prosím vypisujte nebo tiskněte jen tehdy, když jste si jistí, že nebudete příjemce papírovým QSL lístkem obtěžovat, že jde skutečně o hodnotné spojení, které si zaslouží papírové potvrzení a že eQSL proto nestačí. Ať Petrovi tu tiskárnu nestrháme...

Tonda OK2VMC